Welcome, Guest Login|Sign Out

8
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/tinh-con-vuong-van-quynh-vi-trinh-lam.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=LR5Q8Qmyp8kendofvid
[starttext] Tình Còn Vương Vấn - Quỳnh Vi & Trịnh Lam

Scott có add thêm riêng giọng hát của Quỳnh Vi & Trịnh Lam để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tinh Con Vuong Van - Quynh Vi & Trinh Lam

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/du-am-tinh-ta-minh-tuyet-trinh-lam.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=vrTVvq5J_i4endofvid
[starttext] Dư Âm Tình Ta - Minh Tuyết & Trịnh Lam

Scott có add thêm riêng giọng hát của Minh Tuyết & Trịnh Lam để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Du Am Tinh Ta - Minh Tuyet & Trinh Lam

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/tinh-yeu-khong-quay-ve-ho-quynh-huong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=cMCHPV0Om84endofvid
[starttext] Tình Yêu Không Quay Về - Hồ Quỳnh Hương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Tinh Yeu Khong Quay Ve - Ho Quynh Huong

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/neu-nhu-ngay-o-le-quyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=OiW5BqMf2nIendofvid
[starttext] Nếu Như Ngày Đó - Lệ Quyên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Neu Nhu Ngay Do - Le Quyen

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/tui-phan-duong-ngoc-thai.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=3tP2H62L6t0endofvid
[starttext] Tủi Phận - Dương Ngọc Thái

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Tui Phan - Duong Ngoc Thai

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/goi-o-duong-ngoc-thai.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=j5NlClFVBRcendofvid
[starttext] Gọi Đò - Dương Ngọc Thái

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Goi Do - Duong Ngoc Thai

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/ben-nguoi-nay-nho-nguoi-kia-bom-band.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=cYhBjKMbf0Qendofvid
[starttext] Bên Người Này Nhớ Người Kia - B.O.M Band

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Ben Nguoi Nay Nho Nguoi Kia - B.O.M Band

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/vi-vu-duy-khanh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=3pWzY7obewYendofvid
[starttext] Vì - Vũ Duy Khánh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Vi - Vu Duy Khanh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/tha-nguoi-ung-noi-truong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=cfI5dn0s93Eendofvid
[starttext] Thà Người Đừng Nói - Đan Trường

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Tha Nguoi Dung Noi - Dan Truong

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/giay-phut-em-em-akira-phan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=IFFYHs6KR54endofvid
[starttext] Giây Phút Êm Đềm - Akira Phan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Giay Phut Em Dem - Akira Phan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/chuyen-tinh-nang-nka-nhat-kim-anh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=txDLUEoIgoAendofvid
[starttext] Chuyện Tình Nàng NKA - Nhật Kim Anh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chuyen Tinh Nang NKA - Nhat Kim Anh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/con-tim-chai-tu-minh-hy.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=R_rdSiUTH_sendofvid
[starttext] Con Tim Chai Đá - Từ Minh Hy

Subtitles & Karaoke FX by : Scott Nguyễn

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Con Tim Chai Da - Tu Minh Hy

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/xin-ung-hoi-tai-sao-phi-truong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=LUVY9hQekRcendofvid
[starttext] Xin Đừng Hỏi Tại Sao - Phi Trường

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Xin Dung Hoi Tai Sao - Phi Truong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/song-co-khuc-nguoi-co-luc-phi-truong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=B5vND3PAXbMendofvid
[starttext] Sông Có Khúc Người Có Lúc - Phi Trường

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Song Co Khuc Nguoi Co Luc - Phi Truong

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/chang-thieu-em-men.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=e821x9T8eE4endofvid
[starttext] Chẳng Thể Thiếu Em - The Men

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chang The Thieu Em - The Men

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/hay-e-anh-yeu-em-lan-nua-men.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=VMtM0o97krYendofvid
[starttext] Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa - The Men

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Hay De Anh Yeu Em Lan Nua - The Men

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/ngay-khong-em-men.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=X2szpIOh4tsendofvid
[starttext] Ngày Không Em - The Men

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Ngay Khong Em - The Men

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/nho-men.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=KOBd-cUZLG4endofvid
[starttext] Nhớ - The Men

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Nho - The Men

3
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/nhu-giac-chiem-bao-tuan-hung-le-quyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=6uE9Oj0aTCEendofvid
[starttext] Như Giấc Chiêm Bao - Tuấn Hưng & Lệ Quyên

Scott có add thêm riêng giọng hát của Tuấn Hưng & Lệ Quyên để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nhu Giac Chiem Bao - Tuan Hung & Le Quyen

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/noi-au-ngu-tri-le-quyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=bJ2P7ctpZxgendofvid
[starttext] Nỗi Đau Ngự Trị - Lệ Quyên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Noi Dau Ngu Tri - Le Quyen

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/no-em-ca-cuoc-oi-men.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=oOBNPePhs7gendofvid
[starttext] Nợ Em Cả Cuộc Đời - The Men

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

No Em Ca Cuoc Doi - The Men

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/ung-quen-anh-khac-viet.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=QafOruj33U0endofvid
[starttext] Đừng Quên Anh - Khắc Việt

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Dung Quen Anh - Khac Viet

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/tinh-yeu-hoa-gio-truong-vinh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=VDv7rVWzh2Iendofvid
[starttext] Tình Yêu Hoa Gió - Trương Thế Vinh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Tinh Yeu Hoa Gio - Truong The Vinh

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/anh-trang-buon-cao-thai-son.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=NBOavVll1CMendofvid
[starttext] Ánh Trăng Buồn - Cao Thái Sơn

Subtitles & Karaoke FX by : Scott Nguyễn

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Anh Trang Buon - Cao Thai Son

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/uong-cong-curve-thu-minh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=TRuDFe4tDvgendofvid
[starttext] Đường Cong (The Curve) - Thu Minh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Duong Cong (The Curve) - Thu Minh

6
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/hanh-phuc-mot-quan-co-pham-quynh-anh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=hcU0gHDUsO4endofvid
[starttext] Hạnh Phúc Một Quân Cờ - Phạm Quỳnh Anh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Hanh Phuc Mot Quan Co - Pham Quynh Anh

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/kho-nam-cuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=SVanAU-krowendofvid
[starttext] Khó - Nam Cường

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Kho - Nam Cuong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/noi-nho-keo-dai-phi-truong-inh-ung-phi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=KKhqbP6Otxgendofvid
[starttext] Nỗi Nhớ Kéo Dài - Phi Trường

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Noi Nho Keo Dai - Phi Truong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/bo-vai-la-hai-au.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=af3i--xDyJ8endofvid
[starttext] Bờ Vai Lạ - Hải Âu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Bo Vai La - Hai Au

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/loi-tai-ai-khanh-phuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=U9CD-cVDbesendofvid
[starttext] Lỗi Tại Ai - Khánh Phương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Loi Tai Ai - Khanh Phuong

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/xin-hay-thu-tha-my-apology-ho-ngoc-ha.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=uQ7UBGQvaooendofvid
[starttext] Xin Hãy Thứ Tha (My Apology) - Hồ Ngọc Hà ft. Suboi

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Xin Hay Thu Tha (My Apology) - Ho Ngoc Ha & Suboi

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/chi-tai-vo-tinh-ho-ngoc-ha.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=C1PoOd9LqcEendofvid
[starttext] Chỉ Tại Vô Tình - Hồ Ngọc Hà

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chi Tai Vo Tinh - Ho Ngoc Ha

3
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/quen-mot-cuoc-tinh-le-quyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=nlU4JfpVacYendofvid
[starttext] Quên Một Cuộc Tình - Lệ Quyên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Quen Mot Cuoc Tinh - Le Quyen

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/xa-nhau-chi-la-thu-thach-au-hai-long.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=nSCtFxdoMAUendofvid
[starttext] Xa Nhau Chỉ Là Thử Thách - Âu Hải Long

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Xa Nhau Chi La Thu Thach - Au Hai Long

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/anh-xin-loi-bfb-band.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=1PUWL-gUdhgendofvid
[starttext] Anh Xin Lỗi - BFB Band

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Anh Xin Loi - BFB Band

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/ieu-uoc-gian-on-akira-phan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=YhNCsCT5CUEendofvid
[starttext] Điều Ước Giản Đơn - Akira Phan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Dieu Uoc Gian Don - Akira Phan

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/chi-la-qua-khu-khanh-phuong-chuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=I6i0z8cnelEendofvid
[starttext] Chỉ Là Quá Khứ - Khánh Phương & Chương Đan

Scott có add thêm riêng giọng hát của Khánh Phương & Chương Đan để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chi La Qua Khu - Khanh Phuong & Chuong Dan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/rat-gan-rat-xa-khac-viet_07.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=CdCSCuG7xQsendofvid
[starttext] Rất Gần Rất Xa - Khắc Việt

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Rat Gan Rat Xa - Khac Viet

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/on-gian-la-anh-yeu-em-tan-khanh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=3EmzhVA5iGYendofvid
[starttext] Đơn Giản Là Anh Yêu Em - Tần Khánh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Don Gian La Anh Yeu Em - Tan Khanh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/100-yeu-em-noo-phuoc-thinh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=FWRBZeSUp1gendofvid
[starttext] 100% Yêu Em - Noo Phước Thịnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

100% Yeu Em - Noo Phuoc Thinh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/im-sorry-khanh-phuong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=8L_fWvVy2JUendofvid
[starttext] I'm Sorry - Khánh Phương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

I'm Sorry - Khanh Phuong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/ben-yeu-xua-em-van-cho-minh-tuyet.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=K-ZSRklnfcQendofvid
[starttext] Bến Yêu Xưa Em Vẫn Chờ - Minh Tuyết

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Ben Yeu Xua Em Van Cho - Minh Tuyet

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.com/2011/05/chua-bao-gio-anh-het-yeu-em-men.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=kIblRb32Eo8endofvid
[starttext] Chưa Bao Giờ Anh Hết Yêu Em - The Men

Karaoke subtitle by Nguyễn Tuấn Hiệp

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chua Bao Gio Anh Het Yeu Em - The Men

Facebook Badge